Αρχική » Τρόποι Αποστολής

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας

  • Η παραγγελία του πελάτη αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει υποδείξει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την παραγγελία του, με μέσα της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, κατόπιν επικοινωνίας με αυτήν.
  • Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται δωρεάν, ανεξαρτήτως του βάρους αυτής, εάν η παράδοση των προϊόντων έχει οριστεί να γίνει εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας, η αξία της παραγγελίας είναι άνω των 90€ και εφόσον η περιοχή στην οποία διαμένει ο πελάτης βρίσκεται εντός του δικτύου διανομής της εταιρείας
  • Αν ο πελάτης επιθυμεί την παράδοση της παραγγελίας του σε χρόνο συντομότερο των επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας του, τότε τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ίδιο.

Τα έξοδα αποστολής διαφέρουν ανάλογα με το συνολικό ποσό της παραγγελίας, ως ακολούθως:

Όταν ο συνολικός όγκος της παραγγελίας είναι άνω των 100euro , τότε:

  • Εάν ο πελάτης επιθυμεί να γίνει η παράδοση των προϊόντων εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας, το κόστος της αποστολής ανέρχεται στο ποσό των 10,00 €.
  • Εάν ο πελάτης επιθυμεί να γίνει η παράδοση των προϊόντων εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας (υπό τον όρο ότι η παράδοση θα γίνει εντός του Νομού Αττικής και η παραγγελία θα έχει υποβληθεί μέχρι την 14:00 μ.μ. της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας για παράδοση την επομένη εργάσιμη), το κόστος της αποστολής ανέρχεται στο ποσό των 15,00 €.

Όταν ο συνολικός όγκος της παραγγελίας είναι κάτω των 100euro, τότε:

  • Εάν ο πελάτης επιθυμεί να γίνει η παράδοση των προϊόντων εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας, το κόστος της αποστολής ανέρχεται στο ποσό των 5,00 €.
  • Εάν ο πελάτης επιθυμεί να γίνει η παράδοση των προϊόντων εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας (υπό τον όρο ότι η παράδοση θα γίνει εντός του Νομού Αττικής και η παραγγελία θα έχει υποβληθεί μέχρι την 14:00 μ.μ. της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας για παράδοση την επομένη εργάσιμη), το κόστος της αποστολής ανέρχεται στο ποσό των 7,00 €.
  • Οι παραπάνω χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.
  • Το δίκτυο διανομής της εταιρείας καλύπτει το 70% του γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας. Ακόλουθα αναφέρονται τα μεγάλα αστικά κέντρα που καλύπτει το δίκτυο της διανομής: Αγρίνιο, Αργος Αθήνα, Αττική, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Κατερίνη, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθος, Κομοτηνή, Λαμία, Λάρισα, Λειβαδιά, Ξάνθη, Πάτρα, Πύργος, Ρόδος, Σέρρες, Τρίκαλα, Χαλκίδα, Χανιά.
  • Για τις παραγγελίες με παράδοση σε περιοχές όπου δεν καλύπτονται από το δίκτυο διανομής της εταιρίας, φέρουν τρόπο πληρωμής αντικαταβολή και αφορούν παραδόσεις μεγάλων σε βάρος και όγκο προϊόντων η εταιρία  δεν αναλαμβάνει την παράδοση τους.